WE ARE BETTER THAN AI

כיצד להישאר רלוונטי בשוק העבודה של המחר למרות מהפכת ה-AI?

זוהי שאלה שמטרידה אנשי DATA רבים, הרי בכל שבוע ישנה פריצת דרך נוספת שמייצרת עוד יכולות אוטומטיות החוסכות זמן עבודה משמעותי החוסך אף כתיבת קוד והבנה עמוקה של אלגוריתמיים מורכבים.

בוויבנר החינמי הקרוב נבין איך בכל זאת אנו יכולים לחזק ולשמר את הערך המוסף שלנו כבני אדם על המכונה.
נסביר גם איך אנו עושים זאת על ידי ההכשרה המתקדמת שלנו 

HANDS-ON MODELING

הוויבנר יעבור על ידי מנכ"ל GACADEMY , אסף אלקן

וובינר ללא עלות בנושא "WE ARE BETTER THAN AI"

מתי?

הוויבנר יתקיים ב-7.5

באיזה שעות?

18:00-19:00

איפה?

ZOOM

ניתן להירשם כעת ללא עלות

לקבלת זימון לזום ללא עלות

יש להשאיר את הפרטים הבאים